top of page

Over Muziekplein

Muziekplein is een ontmoetingsplaats van muziekinitiatieven en muziekstijlen, van cultuur en tradities en geeft deze een eigentijds gezicht. Muziekplein is de vereniging voor iedereen die muziek wil maken.

Muziekplein stimuleert, faciliteert en organiseert

Muziekplein is een ontmoetingsplaats van muziekinitiatieven en muziekstijlen, van cultuur en tradities en geeft deze een eigentijds gezicht. Muziekplein is de vereniging voor iedereen die muziek wil maken.

De volgende muziekgroepen zijn o.a. onderdeel van Muziekplein:

Muziekplein is een ontmoetingsplaats van muziekinitiatieven en muziekstijlen, van cultuur en tradities en geeft deze een eigentijds gezicht.

Muziekplein investeert in vernieuwing

De rol van verenigingsmuziek is de laatste jaren flink veranderd. Muziekplein geeft tradities een eigentijdse invulling en investeert in vernieuwing van verenigingsmuziek. Zoals Music with Passion, een belevenisconcert waarin muziek, drama en een lichtshow gecombineerd worden tot een theatrale show. 

 

Muziek hoort bij het leven. En bij onze gemeenschap. Zo is er geen feest zonder muziek. En daarnaast speelt muziek een grote rol bij treurige of plechtige momenten. Het creërt saamhorigheid. Zowel onder de muzikanten die samen muziek maken als onder onze gemeenschap in het algemeen. 

 

Muzikale ontwikkeling staat centraal bij Muziekplein. Wist je bijvoorbeeld dat muziek slim maakt? (www.muziekmaaktslim.nl

Daarom hebben wij Music Home opgericht. Music Home is gericht op de muzikale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het maken van muziek heeft immers een aantoonbare positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen en jongeren.  

 

Muziekplein werkt regelmatig samen met andere verenigingen in de regio. Wanneer we onze krachten bundelen, is het vaak makkelijker om nieuwe initiatieven en evenementen te organiseren. En het vergroot het gevoel van verbondenheid in de gemeenschap. Of makkelijk gezegd: het is gewoon leuk en gezellig om samen te werken!

Verenigingsinstrumenten 

Muziekplein heeft verschillende soorten instrumenten waarvan leden gebruik kunnen maken. Instrumenten die in bruikleen worden gegeven, blijven eigendom van Muziekplein. Muziekplein zorgt voor de verzekering en het onderhoud van deze instrumenten. Uiteraard worden kosten die zijn veroorzaakt door nalatigheid van leden in rekening gebracht van de gebruiker. Indien Muziekplein het gekozen instrument niet ter beschikking heeft, zorgt het lid zelf voor een instrument.

 

Instrumenten die eigendom zijn van de muzikant, worden volledig door Muziekplein onderhouden als dit instrument uitsluitend voor de blazersgroep gebruikt wordt. Wanneer het instrument niet uitsluitend voor de blazersgroep gebruikt wordt, betaalt Muziekplein een deel van de noodzakelijke onderhoudskosten. Eigenaren van een instrument dienen zelf voor de verzekering van het instrument te zorgen.

 

​Meer weten? Neem dan contact op met het secretariaat via het e-mailadres: secretariaat@muziekplein.eu. 

Een klein stukje geschiedenis

De start van een muziekvereniging in Neer is tot 1901 te herleiden. De pas opgerichte fanfare van Roggel kwam toen namelijk naar Neer om een melkwedstrijd op te luisteren. Organisator Geenen, bierbrouwer van beroep, riep vervolgens “Waat Roggel kan, kan Naer auch!” En zo geschiedde. 

 

  • Tijdens een oprichtingsvergadering meldden zich 36 personen als lid en werd er een bestuur gevormd. Door middel van een collecte in het dorp werd het geld verzameld voor de aankoop van 28 instrumenten.

  • In de jaren die volgden, werd er druk gerepeteerd en was de fanfare steeds vaker in en buiten Neer te horen. Opvallend is dat de fanfare in die jaren geen kerkelijke feesten opluisterde, omdat de toenmalige pastoor niets van de fanfare wilde weten.

  • Vanaf 1912 nam de fanfare deel aan concoursen en zoals de jaren voorbij gingen, zo groeide ook het succes op deze concoursen. Omdat de leden geen uniformen droegen, slechts dezelfde petten, werd in de jaren 60 een uniformenfonds opgericht. Dat resulteerde in 1964 tot een volledig geuniformeerd korps.

  • Bestaansjubilea worden gevierd met grote feesten. Zoals het 90-jarig bestaansfeest in 1992, met een optreden van Janse Bagge Bend en een trekpaardenshow .En het 100-jarig bestaansfeest in 2002 met als hoogtepunt het Lindeboom Promsconcert. 

  • Het jaar 2000 betekent de oprichting van Percussiegroep Zinvol Geweld. In 2008 nemen zij voor het eerst deel aan een concours en zij bezegelen dit direct met een Limburgs kampioenschap met promotie.

  • In 2010 vindt de transformatie plaats van fanfare naar muziekverening. En wordt ook Music Home opgericht, om meer aandacht te besteden aan de muzikale ontwikkeling van kinderen en jongeren.  

  • Van 2015 tot eind 2022 maakten de muzikanten van Fanfare De Eendracht samen muziek met een fanfare van andere muziekvereniging in een gezamenlijk Fanfare-orkest. Daarna is Fanfare De Eendracht gestopt met musiceren.

  • In 2023 ziet Blazersgroep Blaoswerk! het levenslicht en samen met Percussiegroep Zinvol Geweld, Overload Bigband die binnen Music Home musiceert, zijn een vijftigtal muzikanten actief binnen Muziekplein. 

Our Mission
bottom of page