top of page

Lid worden van Muziekplein

Lid worden van Muziekplein

Om muziek te kunnen maken bij Muziekplein, word je lid van onze vereniging. Muziekplein heeft twee vormen van lidmaatschap, namelijk: 

 

Leden

Leden maken muziek in één of meerdere ensembles en/of orkesten, zoals Blaoswerk! en Percussiegroep Zinvol Geweld, of ondersteunen projecten, evenementen en concerten.

Leden kunnen deelnemen aan verenigingsactiviteiten. Leden vanaf 18 jaar hebben een stem in verenigingsbesluiten die door de algemene ledenvergadering worden genomen.

De jaarlijkse verenigingsbijdrage, ofwel contributie, bedraagt:

  • €125,00 voor leden die muziek maken met een verenigingsinstrument of hun eigen instrument;

  • €  75,00 voor leden die géén muziek maken maar onze ensembles en/of orkesten met raad en daad ondersteunen ;

  • ​Voor bepaalde verenigingsactiviteiten kan een extra financiële bijdrage worden gevraagd.

​Clubleden

​Clubleden maken muziek in Music Home en/of ondersteunen verenigingsprojecten met raad en daad.

 

Musicerende clubleden volgen muziekles via Music Home en/of maken muziek op projectbasis in Music Home en/of maken muziek in een van de Music Home muziekgroepen zoals de big- of popband. Clubleden kunnen deelnemen aan clubactiviteiten.

Clubleden hebben géén stem in verenigingsbesluiten die door de algemene ledenvergadering worden genomen.

De jaarlijkse clubbijdrage, ofwel contributie, bedraagt:

  • Gratis lidmaatschap voor clubleden die met hun eigen instrument een muziekopleiding volgen via Music Home;

  • € 25,00 voor clubleden die met een verenigingsinstrument een muziekopleiding volgen via Music Home ;

  • € 50,00 voor clubleden die met een eigen instrument muziek maken in een van de Music Home muziekgroepen;

  • € 75,00 voor clubleden die met een verenigingsinstrument muziek maken in een van de Music Home muziekgroepen;

  • Gratis lidmaatschap voor clubleden die géén muziek maken maar Music Home met raad en daad ondersteunen;

  • Voor bepaalde muziekprojecten en clubactiviteiten kan een (extra) financiële bijdrage worden gevraagd.

Muziekplein geeft veel soorten instrumenten in bruikleen aan (club)leden. Instrumenten die in bruikleen worden gegeven, blijven eigendom van onze vereniging. Muziekplein zorgt voor de verzekering en het onderhoud van verenigingsinstrumenten. Echter, de kosten als gevolg van nalatig gebruik van een verenigingsinstrument worden aan de gebruiker in rekening gebracht. Indien Muziekplein het gekozen instrument niet ter beschikking heeft, zorgt een (club)lid zelf voor een instrument.

Instrumenten die eigendom zijn van de muzikant worden volledig door Muziekplein onderhouden als deze instrumenten uitsluitend voor onze vereniging worden gebruikt. Muziekplein betaald een deel van de noodzakelijke onderhoudskosten van een instrument als dit ook buiten onze vereniging wordt gebruikt. De muzikant verzekert als eigenaar zelf het instrument.

De jaarlijkse contributie van leden wordt in twee termijnen automatisch geïncasseerd door middel van een machtiging. De jaarlijkse contributie van clubleden wordt in één keer door middel van een machtiging automatisch geïncasseerd. De contributie van (club)leden die zich gedurende het jaar aanmelden wordt berekend op basis van de resterende maanden tot het einde van betreffend kalenderjaar.

Bij opzegging van het lidmaatschap vindt géén restitutie plaats van contributie, bruikleenkosten, project- en andere (club)bijdragen. 

Behalve contributie, vraagt Muziekplein om mee te doen aan en mee te helpen bij verenigingsactiviteiten en evenementen. 

Alternatief 3.JPG
bottom of page