top of page

Disclaimer

Deze website is een uitgave van Muziekplein. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. 

 

Muziekplein kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Muziekplein garanderen dat adviezen en strategieen toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. Muziekplein streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Muziekplein zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Muziekplein en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Muziekplein wordt geacht kennis te hebben genomen van vorenstaande. 

 

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen. 

Privacy Policy

Privacy Policy

Deze privacy policy is opgesteld omtrent uw belang en waarde betreft de privacy van de bezoekers van deze website. 

 

Statistieken 

Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor de eigenaar van de website. 

 

Contactformulier 

Via het contactformulier op deze site kunnen gebruikers informatie verstrekken, zoals hun naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan. Deze worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van het Nederlands Recht. 

 

Links 

Deze site bevat links naar andere websites. Muziekplein is geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is Muziekplein niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. 

bottom of page