top of page

MusicHome Alive....voor meer ervaren muzikanten

Music Home Alive is voor jongeren tot 18 jaar die al ervaring hebben met het maken van muziek. In Music Home Alive komen diverse muziekrichtingen samen of vinden hun eigen weg. Alive muziek wordt op project basis ontwikkeld, zoals in een big band of in een popband.

Samen muziek maken, elkaar blijven inspireren en motiveren vormen voor deze groep jongeren een belangrijke stimulans om muziek te blijven maken. Ook als er minder interesse is tijdens moeilijke momenten.

Music Home stimuleert deze muzikanten om nieuwe muziek initiatieven te ontwikkelen en biedt daarvoor de faciliteiten en de organisatie. Music Home organiseert onder andere workshops, optredens, evenementen en festivals, zoals het Music Home Alive Festival.

Music Home is een kweekvijver van
muzikaal talent en passie voor muziek.

L_MusicHome zw.png
Music Home heeft veel te bieden
  • Het begeleiden bij de instrumentkeuze en de muziekopleiding

  • Muziekprojecten initiëren en ontwikkelen, en het verzorgen van optredens

  • Een clublokaal met apparatuur ter beschikking stellen

  • Instrumenten in bruikleen geven

  • Het organiseren van workshops voor specifieke instrumenten en muziekstijlen

  • Talent scouting en coaching

  • Workshops geluids-, licht- en video techniek

  • Muziek arrangeren en opnemen

Muziek maken is héél erg leuk en leerzaam

Muziek maken legt aantoonbaar een belangrijke basis voor later: het verbetert de sociale vaardigheden, bevordert de ontwikkeling  van de intelligentie,  verhoogt de schoolprestaties en vermindert de concentratieproblemen. Muziek maakt slim en houdt het brain scherp. Wetenschappers tonen dit aan. En daarom maken muzieklessen deel uit van het lesprogramma op school en worden muziekopleidingen gesubsidieert.

Muzieklessen zijn de basis voor muzikale ontwikkeling

Muzieklessen zijn een investering in de toekomst van kinderen. Goed muziekonderwijs maakt het mogelijk om alle soorten muziek te spelen. Muzieklessen zijn de basis voor muzikale ontwikkeling. Ontwikkeling betekent vooruitgang en vooruitgang is belangrijk voor de motivatie van jongeren.

Samen muziek maken schept een band, stimuleert creativiteit en motiveert om door te gaan, vooral als het even wat tegen zit.

Om een instrument te kunnen bespelen of te zingen is muziekles van belang. Continuïteit, erkende kwaliteit en betaalbaarheid zijn de belangrijkste criteria op basis waarvan Music Home heeft gekozen voor een samenwerking met erkende muziekscholen zoals bijvoorbeeld Myouthic en ECI Cultuurfabriek.

Behalve muziekonderwijs is ook de instrument keuze en het samen musiceren van belang.  Een goede samenwerking tussen de muziekschool en Music Home is van groot belang.

Wat doet Music Home?

Music Home coordineert, organiseert en faciliteert muzieklessen en doet dit in nauwe samenwerking met muziekscholen, vakdocenten, de leerlingen en hun ouders. Music Home geeft geen muzieklessen. Een instrument leren bespelen of een zangopleiding is werk voor specialisten. Dat laten we dan ook graag over aan erkende muziekscholen. Music Home organiseert samenspeelmomenten, optredens en workshops en geeft veel soorten instrumenten in bruikleen. Jongeren die muziekles volgen, maken samen muziek in het Music Home clublokaal dat is gevestigd in gemeenschapshuis De Haammaeker in Neer. Music Home zorgt voor professionele begeleiding.

Music Home helpt bij het maken van de juiste instrument keuze. De coördinator van Music Home zal alle mogelijkheden voor het kiezen van een instrument en de bijbehorende muziekopleiding met de ouders doorspreken om vervolgens samen een plan op maat te maken voor het kind.

Informatie over het clublidmaatschap van Music Home vind je hier.

Informatie over muzieklessen en aanmelden

Music Home adviseert erkende muziekopleidingen. Informatie over het aanbod en de kosten van muzieklessen:

 

Voor meer informatie over het kiezen van een instrument, muziekonderwijs en het aanmelden voor muzieklessen stuur je een email naar Jos Reijnen via jos.reijnen@muziekplein.eu of bel je 06 - 54346006. Of stuur een bericht via deze website en klik dan hier. Wij nemen dan snel contact met je op om de mogelijkheden te bespreken en de lestijden af te stemmen. Als je een muziekopleiding hebt gekozen, sturen we een aanmeldingsformulier met informatie. Nadat dit formulier is ingevuld en teruggestuurd, ben je geregistreerd als cursist én als gratis clublid van Music Home.

bottom of page