Nieuws

Ons allerlaatste nieuws vind je op Facebook.

Oprichting MUZIEKVRIENDEN NEER is een feit

a 16 a 2009

Al vele jaren ondersteunen de "Vrienden en Vriendinnen van de fanfare"onze vereniging. Dankzij hun steun hebben we de mogelijkheid nieuwe instrumenten te kopen. Het onlangs gekochte buisklokkenspel ter waarde van € 6.500 is slechts een voorbeeld. Hiervoor zijn we erg dankbaar.

Fanfare De Eendracht slaat een nieuwe weg in. Onze "vrienden" blijven onze plannen met raad en daad steunen. Omdat onze plannen erg ambitieus zijn, hebben de "vrienden"besloten zich anders te organiseren om ons te nog beter te kunnen helpen bij de uitvoering. De visie en doelstellingen van Muziekvrienden Neer zijn deze week bepaald.

De Muziekvrienden Neer worden geleid door Job Windhorst.  

Even voorstellen......Job Windhorst

Voor de één een bekend gezicht, voor de ander niet (meer). Voldoende aanleiding voor een nadere kennismaking.

Mijn naam is Job Windhorst, ben 35 jaar jong en woonachtig te Haelen met partner Kim en onze twee kids Evie (4) & Pelle (3). Mijn jeugdjaren heb ik doorgebracht op de Dries in Neer. Na een studietijd in Delft, hebben we enkele jaren in Roermond gewoond, waarna het "dörpse" toch weer begon te trekken. Uiteindelijk zijn we dus in Haelen, lees gemeente Leudal, terecht gekomen. Mijn werkzame leven ben ik na een accountancystudie (AA-gecertificeerd) gestart bij enkele accountantskantoren in de regio. Na verloop van tijd heb ik de overstap naar een financiële managementfunctie gemaakt. Dit bevalt na een aantal jaren nog steeds. Het is telkens weer een uitdaging om mensen enthousiast te maken, grenzen te verleggen, nieuwe dingen te verzinnen en te implementeren of zaken anders aan te pakken, zonder daarbij de spelregels vanuit je controlerende en sturende functie uit het oog te verliezen.

Zo'n 25 jaar geleden heb ik zelf actief muziek gemaakt binnen Fanfare de Eendracht. Met veel enthousiasme repeteerde een club jongens op de trom bij May van Sjaen in de bar, dit was toentertijd de drumband van de "Famfaar''.  Het niveau zal wel niet al te hoog geweest zijn, plezier hadden we des te meer.  Je baalde als je flipperpotje werd afgebroken om te moeten leren "roffelen", oftewel "panne-koeken".  Verdere muzikale aspiraties heb ik helaas niet gehad, noten lees ik dus nog steeds niet. Hopelijk beschikt ons nageslacht over meer muzikaal talent en doorzettingsvermogen!!

Mijn hernieuwde kennismaking met de fanfare houdt verband met het penningmeesterschap dat pa (Hans Windhorst) enkele jaren geleden op zich heeft genomen.  Een administratie opzetten en vertalen naar jaarcijfers, bleek toch een taaie klus. Expertise van zijn zoon was dringend gewenst, waarna we dit samen hebben opgepakt. 
Na zijn overlijden in 2007 ben ik dit op de achtergrond ook voor Peter Derks blijven doen. Die heeft mij enthousiast gemaakt om meer op de voorgrond bij de fanfare betrokken te worden. De precieze invulling hiervan zal in de nabije toekomst vorm moeten gaan krijgen.

U hoort dus nog van ons!!!

Met muzikale groet,
Job Windhorst
windhorst75@hotmail.com