Lid worden van Muziekplein

Om muziek te kunnen maken bij Muziekplein, word je lid van onze vereniging. Muziekplein heeft twee vormen van lidmaatschap, namelijk: 

1. Leden maken muziek in één of meerdere ensembles en/of orkesten, zoals Fanfare De Eendracht, Brazzaplaza en Percussiegroep Zinvol Geweld, of ondersteunen projecten, evenementen en concerten. Leden kunnen deelnemen aan verenigingsactiviteiten en hebben gratis toegang tot alle muziekevenementen. Leden vanaf 18 jaar hebben een stem in verenigingsbesluiten die door de algemene ledenvergadering worden genomen.

De jaarlijkse verenigingsbijdrage, ofwel contributie, bedraagt:

2. Clubleden maken muziek in Music Home en/of ondersteunen verenigingsprojecten met raad en daad. Musicerende clubleden volgen muziekles via Music Home en/of maken muziek op projectbasis in Music Home en/of maken muziek in een van de Music Home muziekgroepen zoals het blaasorkest, zangkoor, big- of popband. Clubleden kunnen deelnemen aan clubactiviteiten en hebben gratis toegang tot clubevenementen. Clubleden hebben géén stem in verenigingsbesluiten die door de algemene ledenvergadering worden genomen.

De jaarlijkse clubbijdrage, ofwel contributie, bedraagt:

Muziekplein geeft veel soorten instrumenten in bruikleen aan (club)leden. Instrumenten die in bruikleen worden gegeven, blijven eigendom van onze vereniging. Muziekplein zorgt voor de verzekering en het onderhoud van verenigingsinstrumenten. Echter, de kosten als gevolg van nalatig gebruik van een verenigingsinstrument worden aan de gebruiker in rekening gebracht.

Indien Muziekplein het gekozen instrument niet ter beschikking heeft, zorgt een (club)lid zelf voor een instrument.

Instrumenten die eigendom zijn van de muzikant worden volledig door Muziekplein onderhouden als deze instrumenten uitsluitend voor onze vereniging worden gebruikt. Muziekplein betaald een deel van de noodzakelijke onderhoudskosten van een instrument als dit ook buiten onze vereniging wordt gebruikt. De muzikant verzekert als eigenaar zelf het instrument.

De jaarlijkse contributie van leden wordt in twee termijnen automatisch geïncaseerd door middel van een machtiging. De jaarlijkse contributie van clubleden wordt in één keer door middel van een machtiging automatisch geïncasseerd. De contributie van (club)leden die zich gedurende het jaar aanmelden wordt berekend op basis van de resterende maanden tot het einde van betreffend kalenderjaar.

Bij opzegging van het lidmaatschap vindt géén restitutie plaats van contributie, bruikleenkosten, project- en andere (club)bijdragen. 

Behalve contributie, vraagt Muziekplein om mee te doen aan en mee te helpen bij verenigingsacitiveiten en evenementen. 

Contactformulier

Wil je bij ons muziek maken en heb je vragen? Neem dan contact op met ons secretariaat via secretariaat@muziekplein.eu.

Of vul onderstaand formulier in. Wij nemen dan snel contact met je op.

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 
Geboortedatum: 
   
E-mailadres: 
Telefoon: 
   
Ik heb interesse in het lidmaatschap van: 
   
Bijzonderheden: 
   
  CAPTCHA Image
Neem de anti-spamcode over: